Internet

Internet jako narzędzie edukacyjne

Internet jako narzędzie edukacyjne

Internet jest narzędziem z powodzeniem wykorzystywanym przez dzieci i młodzież w procesie edukacji. Jednym z powodów korzystania przez młodzież z Internetu jest ich otwartość i ciekawość. Internet właśnie jest dla nich interesujący i nieznany. Nigdy do końca nie wiadomo, co czeka w sieci. Do korzystania z Kominki Rzeszów sieci skłania tematyka stron internetowych. Bez trudu można znaleźć strony z informacjami z różnych dziedzin wiedzy.

Dla korzystających z Internetu nie bez znaczenia jest również prosta obsługa stron internetowych oraz element czasu. Użytkownik sieci nie musi się spieszyć, sieć daje czas i nie ponagla, a informacje zawarte w Internecie są dostępne przez całą dobę, przez co również młodzi ludzie chętnie wybierają naukę i zabawę przy pomocy Internetu. Internet jako jedno z podstawowych źródeł informacji, zaczyna pełnić funkcję podręcznej biblioteki. Do źródeł internetowych, które mogą być wykorzystane w procesie edukacji zalicza się: oficjalne strony rządowe oraz instytucji państwowych i społecznych; strony pozarządowych organizacji i instytucji edukacyjnych, związków i stowarzyszeń naukowych; elektroniczne czasopisma, raporty i materiały konferencyjne; katalogi biblioteczne i bazy danych bibliograficznych oraz biblioteki on - line; dane statystyczne i encyklopedyczne; materiały i pomoce dydaktyczne.

- autor artykułu

Zobacz stronę autora: http://obliczskladkeac.pl

Share this post