Internet

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Rozwój informatyki i telekomunikacji, nowych mediów, technologii informacyjnych: komputerów i sieci teleinformatycznych niesie wielkie nadzieje, którym towarzyszą też obawy i zagrożenia. Wymagają one rozległych i pogłębionych analiz społeczno-systemowych. Społeczeństwo informacyjne nie butla z tlenem może być traktowane w kategoriach deterministycznego stanu systemu jednoznacznie ocenianego pozytywnie (w kategoriach „raju społecznego”, „nowego wspaniałego świata”, czyli jakiejś pozytywnej utopii). Techniki hiperteksu zmieniają zapis i odczytywanie kultury (która staje Colocare servere się jakby jedną wielką encyklopedią), a techniki manipulacji cyfrowej pozwalają na jej swobodną reinterpretację przez przeciętnego użytkownika. W tym sensie książka elektroniczna wywoła rewolucję nie mniejszą niż księga drukowana w średniowieczu.

Nasza gospodarka staje się być może w coraz większym stopniu informacyjna, my zaś nadal obliczając wielkość obrotów i pisząc bilanse, rozumujemy w kategoriach atomów. Nasze społeczeństwo coraz bardziej staje się społeczeństwem informacyjnym.

- autor artykułu

Share this post