Internet

Internet szkodzi i uzależnia

Internet szkodzi i uzależnia

Do najpowszechniejszych zagrożeń, na jakie narażone jest młode pokolenie internautów, zaliczyć należy: dostęp do treści pornograficznych; kontakt z materiałami epatującymi przemocą; kontakt z pedofilami; uzależnienie od internetu; kontakt z internetowymi oszustami; nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem; konsekwencje finansowe (np. korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer z internetem za pośrednictwem numerów 0-700); lekkomyślne udostępnianie informacji obcym osobom (np. numerów kart, adresów, haseł). Osobowość dziecka jest bardzo podatna na wpływy telewizji, internetu. Odzwierciedla to czas poświęcany dentysta sopot na ich użytkowanie kosztem innych wartościowszych zajęć, obniżona umiejętność abstrakcyjnego myślenia; zaś szczególnym niebezpieczeństwem jest odbiór nieadekwatnych do rozwoju dzieci i młodzieży treści.

Zdecydowana większość psychologów jest zdania, że częsty kontakt osób młodych z pornografią ma na nie głęboki, wielowymiarowy i szkodliwy wpływ. Treści pornograficzne są źródłem doświadczeń, które przerastają zdolności adaptacyjne młodzieży i dostarczają im wzorców patologicznych zachowań. Kształtują wypaczony i negatywny obraz świata, relacji międzyludzkich, utrwalają fałszywy obraz kobiecości i męskości.

- autor artykułu

Zobacz stronę autora: parapety kraków

Share this post