ITV Pobiedziska

Kontakt

Główna

Czym jest Internet?

Czym jest Internet? Technicznie mówiąc jest to wielka sieć łącząca sieci komputerowe na całym świecie. Internet składa się z setek tysięcy światłowodów, łącz satelitarnych oraz całej masy mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń, w których oczywiście poczytne miejsce zajmują komputery. Dziesiątki milionów małych i dużych komputerów podłączonych do Sieci współpracuje, magazynując informacje i pośrednicząc w ich przekazywaniu.

Internet jako globalna wioska „zrzesza” grupy ludzi, które wypracowały na swój użytek własną, tylko sobie specyficzną ideologię, zwaną „ideologią Internetu”. Użytkownicy Internetu są społecznością. Internet wkracza w pewną sztucznie wytworzoną przestrzeń. W niej uzyskują informacje i wiadomości, a nawet mogą tworzyć jej części. W tej przestrzeni użytkownicy zaspokajają swoje potrzeby komunikacyjne i informacyjne, spożytkowują zasoby Internetu dla celów zawodowych czy rozrywkowych.

Jednym z głównych postulatów, jakie leżą u podstaw Internetu, są wolność wypowiedzi i swoboda wyboru. W Internecie istnieją olbrzymie możliwości realizacji tych postulatów, niewielka jest też bariera finansowa dla publikacji, w porównaniu z chociażby prasą czy książką. Ograniczenia, co do wypowiadania się są niewielkie. Niestety to może być też źródłem niebezpieczeństw.

- autor artykułu