Telewizja

Telewizja przez Internet

Telewizja przez Internet

Tak naprawdę nikt dzisiaj jeszcze nie wie, co dokładnie oznacza „telewizja internetowa”, jednak zwiększające się zainteresowanie tym zjawiskiem skutecznie udowadnia, że pierwsze z tych mediów jest bez drugiego przeżytkiem. Tymczasem rosnąca w Polsce ilość posiadaczy szerokopasmowego łącza http://www.ocdlastudentow.pl pozwala rodzimym spółkom dotcomowym na kolejne inwestycje w wymagające znacznych nakładów serwisy wideo. Polscy internauci coraz częściej decydują się na oglądanie telewizji przez Internet. Pomimo braku jednolitej definicji telewizji internetowej, na początek powinniśmy rozumieć przede wszystkim zmianę, jaka zaszła Sprzedaż kamperów dzięki niej w technologii przesyłania sygnału. Wcześniej telewizja była dystrybuowana poprzez trzy systemy: naziemny, kablowy i satelitarny.

Jednak wraz ze wzrostem wydajności łączy, ogólnej liczby użytkowników Internetu, szybkości obliczeniowej procesorów, a także nowych technologii kompresji danych, możliwa stała się w końcu transmisja programów telewizyjnych poprzez sieć. Technologia to rzecz oczywista, kluczowym czynnikiem decydującym o odmienności telewizji internetowej od tradycyjnej jest jednak jej wymiar społeczny - formuła przekazu, związana z postępującą demokratyzacją dostępu do mediów. 

- autor artykułu

Share this post