Telewizja

Czym jest Internet?

Czym jest Internet?

Czym jest Internet? Technicznie mówiąc jest to wielka sieć łącząca sieci komputerowe na całym świecie. Internet składa się z setek tysięcy światłowodów, łącz satelitarnych oraz całej masy mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń, w których oczywiście poczytne miejsce zajmują komputery. https://www.zeltech.pl/oferta/silniki-elektryczne/opcje-dodatkowe/enkodery Dziesiątki milionów małych i dużych komputerów podłączonych do Sieci współpracuje, magazynując informacje i pośrednicząc w ich przekazywaniu.

Internet jako globalna wioska „zrzesza” grupy ludzi, które wypracowały na swój użytek własną, tylko sobie specyficzną ideologię, zwaną „ideologią Internetu”. Użytkownicy Internetu są społecznością. Internet wkracza precyzyjna obróbka metali w pewną sztucznie wytworzoną przestrzeń. W niej uzyskują informacje i wiadomości, a nawet mogą tworzyć jej części. W tej przestrzeni użytkownicy zaspokajają swoje potrzeby komunikacyjne i informacyjne, spożytkowują zasoby Internetu dla celów zawodowych czy rozrywkowych.

Jednym z głównych postulatów, jakie leżą u podstaw Internetu, są wolność wypowiedzi i swoboda wyboru. W Internecie istnieją olbrzymie możliwości realizacji tych postulatów, niewielka jest też bariera finansowa dla publikacji, w porównaniu z chociażby prasą czy książką. Ograniczenia, co do wypowiadania się są niewielkie. Niestety to może być też źródłem niebezpieczeństw.

- autor artykułu

Share this post