Internet

Społeczeństwo Internetowe

Społeczeństwo Internetowe

Na twierdzenie, iż człowiek jest istotą społeczną - w bardzo ogólnym lub nawet ogólnikowym znaczeniu - godzą się przedstawiciele różnych kierunków socjologicznych. Dopiero przy bliższym określeniu tego, czym ma być domniemana istota społeczna, występują różnice poglądów Biuro nieruchomości Łódź i stanowisk. Jedni stoją na stanowisku że, po prostu, jednostka ludzka żyje w mniejszych lub większych zbiorowościach i że zadaniem teorii socjologicznej jest obserwacja, opis, wyjaśnianie zbiorowego zachowania.

Tak pojmują zadania socjologii i jej przedmiot niektórzy neopozytywiści. lampy basenowe Inni sądzą, że osobowość jednostki wykształca się w związkach z drugimi ludźmi i poprzez te związki. Jednostka ludzka jest mało ważna, czy w ogóle nieważna. Ważna naprawdę jest grupa, „rasa” czy jakkolwiek nazywane społeczeństwo. Ono jest właściwym podmiotem działalności, ono nadaje kształt życiu społecznemu. Internautów uznaje się za jedno społeczeństwo. Każdy z nas korzysta z Internetu. Coraz częściej przecież oglądamy w nim filmy, zastępując tradycyjną telewizję.

- autor artykułu

Zobacz stronę autora: smar do dźwigów

Share this post