Internet

Wychowanie do Internetu

Wychowanie do Internetu

Umiejętność poruszania się w „światowej pajęczynie” stała się dziś tak samo ważna, jak znajomość języków obcych. Internet nie tylko umożliwia poznawanie świata i przekonań innych osób, lecz również daje szansę wygłaszania własnych opinii oraz pozwala na aktywność w sieci poprzez rozbudowywanie jej zasobów. Dlatego bardzo ważne https://www.butrans.com.pl/pobierz/ jest kształtowanie u dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków korzystania z Internetu i poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci.

W Internecie, podobnie jak w innych miejscach publicznych, w których spotykają się ludzie, obowiązują pewne normy zachowań. Właśnie znajomość netykiety i przestrzeganie jej zasad może sprawić, że sieć stanie się ubezpieczenie oc ceny miejscem przyjaznym dla wszystkich użytkowników. Obecnie korzystanie z Internetu przestaje być sprawą wyboru, a staje się koniecznością codziennego życia, dlatego należy od najmłodszych lat uczyć dzieci i młodzież odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania w cyberprzestrzeni.

Proces rozwoju i przeobrażania się Internetu jest złożony i postępuje niezwykle szybko, nie jest więc łatwo sprostać jego wyzwaniom. Rolą rodziców i opiekunów staje się – na miarę możliwości – przygotowanie młodego pokolenia do racjonalnego i mądrego korzystania z narzędzi, jakie daje nam rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z używania sieci w sposób szkodzący sobie lub innym.

- autor artykułu

Share this post