Telewizja

Problematyczne używanie Internetu

Problematyczne używanie Internetu

W literaturze istnieje co najmniej kilka propozycji opisowego definiowania zaburzenia związanego z nadmiernym, problematycznym angażowaniem się w aktywność w internecie. Kryteria diagnostyczne problematycznego używania Internetu (czy uzależnienia od Internetu) jako pierwsza przedstawiła psycholog Kimberly Young. Objawy uzależnienia od internetu są zwykle podobne do siebie u różnych osób, a sam proces jego powstawania przebiega zwykle w kilku fazach. Najpierw internet wywołuje zainteresowanie i sprawia przyjemność (faza poznawania i racjonalnego oraz efektywnego wykorzystywania internetu). Stopniowo osoba coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z internetu.

Traci inne zainteresowania. Gdy nie jest zalogowana do internetu instalacje gazowe lpg Konin zaczyna o nim natrętnie myśleć (faza uzależnienia). Internauta zaniedbuje lub całkowicie rezygnuje z szeregu ważnych czynności rodzinnych, społecznych, zawodowych i rekreacyjnych, na rzecz codziennego, wielogodzinnego i niejednokrotnie nieprzerwanego korzystania z internetu, mimo, iż zdaje on sobie sprawę z narastania u niego trudności życiowych, problemów psychicznych oraz fizycznych. Dotyczyć to może ograniczenia na rzecz internetu czasu przeznaczonego na sen, odżywianie, naukę, pracę zawodową, obowiązki rodzinne, kontakty towarzyskie, itd.

(faza destrukcji). Niebagatelne znaczenie ma też w tej fazie istotne pogarszanie się stanu zdrowia.

- autor artykułu

Zobacz stronę autora: ile zniżki oc

Share this post