Telewizja przez Internet

Telewizja przez Internet

Tak naprawdę nikt dzisiaj jeszcze nie wie, co dokładnie oznacza „telewizja internetowa”, jednak zwiększające się zainteresowanie tym zjawiskiem skutecznie udowadnia, że pierwsze z tych mediów jest bez drugiego przeżytkiem. Tymczasem rosnąca w Polsce ilość posiadaczy szerokopasmowego łącza pozwala rodzimym spółkom dotcomowym na kolejne inwestycje w wymagające znacznych nakładów serwisy wideo.Polscy internauci coraz częściej decydują się na oglądanie telewizji przez Internet.pierwszeubezpieczenieoc.pl/porownanie-oc-ac/ Pomimo braku jednolitej definicji telewizji internetowej, na początek powinniśmy rozumieć przede wszystkim zmianę, jaka zaszła dzięki niej w technologii przesyłania sygnału. Wcześniej telewizja była dystrybuowana poprzez trzy systemy: naziemny, kablowy i satelitarny.

Jednak wraz ze wzrostem wydajności łączy, ogólnej liczby użytkowników Internetu, szybkości obliczeniowej procesorów, a także nowych technologii kompresji danych, możliwa stała się w końcu transmisja programów telewizyjnych poprzez sieć. Technologia to rzecz oczywista, kluczowym czynnikiem decydującym o odmienności telewizji internetowej od tradycyjnej jest jednak jej wymiar społeczny - formuła przekazu, związana z postępującą demokratyzacją dostępu do mediów.


- autor artykułu