Telewizja internetowa

Telewizja internetowa

Telewizja internetowa

Telewizja internetowa najprościej można rzec, iż jest to odmianatelewizjiwystępująca poza tradycyjnymi kanałami dystrybucji, jakimi sątelewizja naziemna, satelitarna,kablowa. Zamediumtransmisjitelewizyjnej, zamiast dedykowanej sieci, wykorzystuje mechanizmy dostępne w Internecie. Telewizja internetowa jest pojęciem ogólnym, która obejmuje dostawę programów telewizyjnych i innych treści wideo przez Internet wtechnologii strumieniowej. Powszechnie za telewizję internetową uznaje sięstację telewizyjną, która udostępnia swoje programy nastronach internetowychlub podmiot, który przygotowywuje specjalnie treści dla odbiorów wyłącznie w Internecie. W celu odbioru takich programów potrzebne jest odpowiednieoprogramowanie(najczęściej darmowe) oraz łącze szerokopasmowe.

Jednak obecnie rozumiana telewizja internetowa utożsamiana jest również znicze hurt z serwisami typu Catch Up TV (wideo na życzenie) dostępnymi w Internecie, najczęściej dużych, tradycyjnych nadawców telewizyjnych. Tak rozumiana telewizja internetowa pozwala na dostęp do treści programowych na wszystkich urządzeniach, które pozwalają na korzystanie z Internetu.

http://healthandfitness.pl
- autor artykułu