Telewizja interaktywna

Telewizja interaktywna

Telewizja interaktywna

Internet jest nową technologią we współczesnym świecie, która zdaje się uchodzić za symbol naszych czasów. To on czyni realnym pojęcie „społeczeństwa informacyjnego”, będąc jednym z głównych źródeł i przenośników informacji, która to jest obecnie podstawą funkcjonowania społeczeństw, a po części „środkiem do życia” każdego człowieka.http://www.adamet.com.pl/blachy-adamet/ Internet staje się dla ludzi zarówno źródłem pracy, nauki jak i rozrywki. Telewizja interaktywna najprościej można powiedzieć, iż jest to połączenie zaawansowanych metod przekazu łączącychtelewizjęi innych formy komunikacji (sieć Internet,telefonię) w celu zaangażowania odbiorcy w transmitowane treści.

Odbiorca może mieć wpływ na nadawane treści, tworzyć ramówkę stacji lub brać aktywnie udział w tworzeniu programu, jak również zadawać pytania prezenterom i ich gościom. Telewizja interaktywna zmienia tradycyjny model przekazywania pasywnego treści w model, gdzie odbiorca w głównej mierze decyduje co i jak chce oglądać. Telewizja interaktywna może dostarczyć odbiorcy usługi typowe dla Internetu jakpoczta elektroniczna, handel, usługi finansowe iprogramy na życzenie przez nadawane wraz z programem aplikacje.

smar do wysięgnika
- autor artykułu