Czy mozna sie wyleczyc z Internetu?

Czy mozna sie wyleczyc z Internetu?

Czy mozna się wyleczyc z Internetu?

Czy mozna sie wyleczyc z Internetu?

Uzależnienie od Internetu, tak jak każde inne uzależnienie nie jest tylko problemem środków psychoaktywnych. Jest to zawsze i przede wszystkim problem samego człowieka. Stąd też terapia oznacza postawienie w centrum zainteresowań człowieka i całej jego sytuacji życiowej. Chodzi zatem o terapię, która w sposób integralny odnosiłaby się do człowieka w jego konkretnej i bardzo indywidualnej sytuacji życiowej.jakie ac wybrać Leczenie jakiegokolwiek uzależnienia jest zazwyczaj związane z analizą indywidualnego przypadku i dostosowaniem do tego przypadku konkretnych działań terapeutycznych na postawie wcześniejszej oceny możliwości rozwoju danej jednostki. Ten proces jest nieco bardziej skomplikowany w przypadku uzależnienia od Internet, a to chociażby ze względu na to, że jest to zjawisko całkiem nowe.

Istnieje poważny niedostatek terapeutów Rękawice nitrylowe – jak działają, psychologów, którzy posiadaliby wystarczająco bogatą wiedzę na temat specyficznego funkcjonowania jednostki w Internecie, by na tej podstawie podjąć próbę stworzenia planu terapii uzależnienia.


- autor artykułu