Internet jako narzedzie edukacyjne

Internet jako narzedzie edukacyjne

Internet jest narzędziem z powodzeniem wykorzystywanym przez dzieci imłodzież w procesie edukacji. Jednym z powodów korzystania przez młodzież zInternetu jest ich otwartość i ciekawość. Internet właśnie jest dla nich interesujący inieznany. Nigdy do końca nie wiadomo, co czeka w sieci. Do korzystania z sieci skłania tematyka stron internetowych.http://www.windmar.com.pl Bez trudu można znaleźć strony z informacjami zróżnych dziedzin wiedzy.

Dla korzystających z Internetu nie bez znaczenia jest również prosta obsługa stron internetowych oraz element czasu. Użytkownik sieci nie musi się spieszyć, sieć daje czas i nie ponagla, a informacje zawarte w Internecie są dostępne przez całą http://denarte.pl/uslugi_endodoncja.htm dobę, przez co również młodzi ludzie chętnie wybierają naukę izabawę przy pomocy Internetu. Internet jako jedno z podstawowych źródeł informacji, zaczyna pełnić funkcję podręcznej biblioteki. Do źródeł internetowych, które mogą być wykorzystane w procesie edukacji zalicza się: oficjalne strony rządowe oraz instytucji państwowych i społecznych; strony pozarządowych organizacji i instytucji edukacyjnych, związków i stowarzyszeń naukowych; elektroniczne czasopisma, raporty i materiały konferencyjne; katalogi biblioteczne i bazy danych bibliograficznych oraz biblioteki on - line; dane statystyczne iencyklopedyczne; materiały i pomoce dydaktyczne.


- autor artykułu