Internet szkodzi i uzaleznia

Internet szkodzi i uzaleznia

Internet szkodzi i uzaleznia

Internet szkodzi i uzaleznia

Do najpowszechniejszych zagrożeń, na jakie narażone jest młode pokolenie internautów, zaliczyć należy: dostęp do treści pornograficznych; kontakt z materiałami epatującymi przemocą; kontakt z pedofilami; uzależnienie od internetu; kontakt zinternetowymi oszustami; nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych zprawem; konsekwencje łóżko rehabilitacyjne wypożyczalnia finansowe (np. korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer z internetem za pośrednictwem numerów 0-700); lekkomyślne udostępnianie informacji obcym osobom (np. numerów kart, adresów, haseł). Osobowość dziecka jest bardzo podatna na wpływy telewizji, internetu. Odzwierciedla to czas poświęcany na ich użytkowanie kosztem innych wartościowszych zajęć, obniżona umiejętność abstrakcyjnego myślenia; zaś szczególnym niebezpieczeństwem jest odbiór nieadekwatnych do rozwoju dzieci imłodzieży treści.

Zdecydowana większość psychologów jest zdania, że częsty kontakt osób młodych z pornografią ma na nie głęboki, wielowymiarowy i szkodliwy wpływ. Treści pornograficzne są źródłem doświadczeń, które przerastają zdolności adaptacyjne młodzieży i dostarczają im wzorców patologicznych zachowań. Kształtują wypaczony inegatywny obraz świata, relacji międzyludzkich, utrwalają fałszywy obraz kobiecości imęskości.

zapraski metalowe do tworzyw
- autor artykułu